Organigrama conform HCJ - 223/2016

 • DIRECTOR GENERAL - ANCHIDIN Mihaela Dalida
 • CONTABIL ŞEF - RACU Mihaela
 • SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI PATRIMONIU – șef serviciu - TUCHLEI Victoria-Liliana
 • COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE
 • COMPARTIMENT AUDIT
 • SERVICIUL PARC AUTO – șef serviciu - LUNGU Daniel Costel
 • SERVICIUL JURIDIC ŞI EXECUTARE SILITĂ – șef serviciu - IRIMESCU Mihaela Doiniţa
 • SERVICIUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
 • SERVICIUL VERIFICARE, URMĂRIRE COMPORTARE LUCRĂRI – șef serviciu - AVĂDĂNEI Cătălina
 • COMPARTIMENTUL LUCRĂRI ÎN REGIE PROPRIE
 • COMPARTIMENTUL ACORDURI, AUTORIZAŢII
 • COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
 • COMPARTIMENTUL ADMINISTRARE CANTOANE